Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKA GLUŠICA

Rezultati popravnih kolokvijuma

Pitanja za završni ispit (sa pitanjima za kolokvijume)

Rezultati 2. kolokvijuma

Pitanja za 2. kolokvijum

Rezultati 1. kolokvijuma

Nova objava - 03.10.2019 22:57