METODIKA NASTAVE RUSKOG JEZ. SA ŠKOLSKIM RADOM


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA MUJOVIĆ4x1
NATALIJA MILIKIĆ2x1
3B
2x1
3B