SAVREMENI RUSKI JEZIK 9 - NIVO C2.1


Semestar: 3
ECTS: 11
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANASTASIJA VRBICA2x1
6B
SVETLANA BABOVIĆ2x1
JULIJA NENEZIĆ-KIRŠOVA2x1
6B
2x1
6B