BRITANSKA I AMERIČKA CIVILIZACIJA IV


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što studenti polože ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. koriste stečeno znanje za razumijevanje istorijske i savremene stvarnosti starosjedilaca Sjeverne Amerike, 2. razviju osjećaj empatije prema osnovnim političkim, društvenim, kulturnim pitanjima starosjedilačkog subjekta, 3. koriste stečeno znanje za podsticanje tolerancije prema kulturnim razlikama u svijetu, 4. čitaju i prevode književne tekstove na engleskom jeziku iz oblasti starosjedilačke književnosti, 5. koriste se književnom kritikom radi dopunjavanja znanja, izrade samostalnih sastava i diskusije o starosjedilačkoj književnosti

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA SIMOVIĆ2x1
23B+17S+25P

BRITANSKA I AMERICKA CIVILIZACIJA IV -PREDAVANJE

BRITANSKA I AMERICKA CIVILIZACIJA IV -PREDAVANJE

BRITANSKA I AMERICKA CIVILIZACIJA IV -PREDAVANJE

BRITANSKA I AMERICKA CIVILIZACIJA IV -PREDAVANJE

BRITANSKA I AMERICKA CIVILIZACIJA IV -PREDAVANJE

BRITANSKA I AMERICKA CIVILIZACIJA IV -PREDAVANJE