MORFOLOGIJA (GRAĐENJE RIJEČI)


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. analizira strukturu tvorbenih modela 2. precizno odredi tvorbeni model dotične riječi i odredi njegove osobine 3. parafrazira značenje engleskih složenica 4. parafrazira značenje frekventnijih izvedenica.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOSTIĆ