Semestar: 6
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 0+9+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Kroz vježbe prevođenja u oba smjera kao i vježbe obrade teksta, student će kontinuirano bogatiti svoj rječnik novim riječima, sintagmama i kolokacijama što će doprinijeti daljem razvoju njegovih komunikativnih sposobnosti i jezičke kompetencije. Prevođenjem književnih tekstova na engleski jezik, student će lakše spoznati kako formalne tako i kulturološke razlike među ciljnim jezicima i uspješno analizirati tekstualne i vantekstualne faktore potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova ove vrste. Prevođenjem neknjiževnih tekstova student će za te potrebe ovladati neophodnom terminologijom i sintaksom i biti u stanju da prevodi tekstove deklaracija, zakona i javnih poziva. Student će biti u mogućnosti da kritički i analitički pristupi konkretnom tekstu i kontekstualizovano prenosi značenja na ciljni jezik. Sudent će biti u stanju da primijeni znanje iz gramatike u pogledu razvijanja receptivnih jezičkih vještina (slušanje-neverbalno i verbalno i čitanje) i produktivnih jezičkih vještina (govor i pisanje) kroz upotrebu složenih gramatičkih struktura u engleskom jeziku Student ima aktivan vokabular i razumijevanje složenih gramatičkih struktura i organizacije teksta. Student je u stanju da napiše ilustrativni, raspravljački I komparativni esej na engleskom jeziku na zadatu temu. Student je u stanju da diskutuje o širokom spektru tema, koristeći adekvatan i složen tematski vokabular. Student vlada idiomima i fraznim glagolima i u stanju je izvrši adekvatnu analizu autentičnog teksta na engleskom jeziku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOSTIĆ