SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 3-NIVO C1.1


Semestar: 3
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+8+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Pravilno primjenjuje bezlične glagolske oblike (infinitiv, gerund i particip), odredi i objasni njihovu funkciju u rečenicama, koristi i povezuje stečeno znanje sa ostalim jezičkim vještinama. 2. Demonstrira pravilnu upotrebu modalnih glagola, njihovih oblika u prošlom, sadašnjem i budućem vremenu, pravilno razumije i primjenjuje sve nijanse značenja modalnih glagola. 3. U govoru i u pisanom jeziku razumije i pravilno upotrebljava leksičke jedinice obuhvaćene programom, te vlada svim jezičkim vještinama (čitanje, razumijevanje govora, govorenje i pisanje) na nivou C1.1 prema Zajedničkom evropskom okviru, a s posebnim akcentom na jezičku vještinu čitanja i razumijevanja govora. 4. Prevodi tekstove u pisanoj formi iz oblasti književnosti i publicistike sa engleskog i na engleski jezik na nivou C1.1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, pravilno primjenjujući gramatičke i leksičke jedinice obuhvaćene programom za Savremeni engleski jezik 3 – Nivo C1.1; prepozna, klasifikuje i rješava jednostavnije prevodilačke probleme shodno situacionom kontekstu (gramatičko-leksičkom, sintaksičkom i pragmatsko-diskursnom). 5. Nauči i primjenjuje pravila pisanja kratkih eseja: kako se piše ilustracija, proces i definicija; usmeno diskutuje i raspravlja na teme koje se vezuju za vrstu obrađenog eseja, a šire se odnose na savremene društvene tokove i probleme.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA NENEZIĆ2x1
36B+19S+4P
OKSANA RAIČEVIĆ2x1
36B+19S
MILENA MRDAK2x1
36B+19S
BRANKA ŽIVKOVIĆ2x1
36B+19S
IGOR IVANOVIĆ2x1
36B+19S+4P