SAVREMENI ENGLESKI JEZI 6- NIVO C2.2


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA ĐURČEVIĆ4x1
2B+16S+15P
NATAŠA KOSTIĆ2x1
2B+16S+15P