ENGLESKI JEZIK 3-MORFOLOGIJA(OSNOVE)


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog predmeta, student će moći da: - razlikuje morfološki jednostavne od morfološki složenih riječi; - analizira morfološki složene riječi na neposredne dijelove; - pravilno izabere fonološki ili leksički uslovljen alomorf afiksa ili osnove u slučaju sufiksacije ili prefiksacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA ĐURČEVIĆ2x1
30B+8S+22P
NATAŠA KOSTIĆ
NATAŠA KOSTIĆ2x1
30B+8S+22P

Rezultati ispita - I septembarski rok

Rezultati II roka - Morfologija (osnove) 2021-2022.

Rezultati I roka - Morfologija (osnove) 2021-22.

Morfologija (osnove) - Obavještenje o početku nastave