SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 3-NIVO C1.1


Semestar: 3
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+8+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. pravilno primjenjuje bezlične glagolske oblike (infinitiv, gerund i particip), odredi i objasni njihovu funkciju u rečenicama, koristi i povezuje stečeno znanje sa ostalim jezičkim vještinama. 2. demonstrira pravilnu upotrebu modalnih glagola, nihovih oblika u prošlom, sadašnjem i budućem vremenu, pravilno razumije i primjenjuje sve nijanse značenja modalnih glagola. 3. u govoru i u pisanom jeziku razumije i pravilno upotrebljava leksičke jedinice obuhvaćene programom, te vlada svim jezičkim vještinama (čitanje, razumijevanje govora, govorenje i pisanje) na nivou C1.1 prema Zajedničkom evropskom okviru, a s posebnim akcentom na jezičku vještinu čitanja i razumijevanja govora. 4. prevodi tekstove u pisanoj formi iz oblasti književnosti i publicistike sa engleskog i na engleski jezik na nivou C1.1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, pravilno primjenjujući gramatičke i leksičke jedinice obuhvaćene programom za Savremeni engleski jezik 3 – Nivo C1.1; prepozna, klasifikuje i rješava jednostavnije prevodilačke probleme shodno situacionom kontekstu (gramatičko-leksičkom, sintaksičkom i pragmatsko-diskursnom). 5. nauči i primjenjuje pravila pisanja kratkih eseja: kako se piše ilustracija, proces i definicija; usmeno diskutuje i raspravlja na teme koje se vezuju za vrstu obrađenog eseja, a šire se odnose na savremene društvene tokove i probleme.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANKA ŽIVKOVIĆ2x1
34B+13S+29P
JELENA MRKAIĆ2x2
34B+13S+29P
MILICA NENEZIĆ2x1
34B+13S+29P
OKSANA KANKARAŠ2x1
34B+13S+29P

SEJ 3 - Nivo C1.1: Gramatika, rezultati popravnog pismenog završnog

SEJ 3 - Nivo C1.1: Gramatika, rezultati pismenog završnog

Drugi kolokvijum iz Gramatike (SEJ3) - satnica

kolokvijum iz Gramatike (SEJ3) - satnica

SEJ 3 - Nivo C1.1: Gramatika, rezultati popravnog pismenog završnog

SEJ 3 - Nivo C1.1: Gramatika, rezultati pismenog završnog