SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 3-NIVO C1.1


Semestar: 3
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+8+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA NENEZIĆ2x1
31B+11S+17P
OKSANA RAIČEVIĆ2x1
31B+11S+27P
JELENA MRKAIĆ2x2
31B+11S+27P
BRANKA ŽIVKOVIĆ2x1
31B+11S+27P

SEJ 3 - Nivo C1.1: Gramatika, rezultati popravnog pismenog završnog

SEJ 3 - Nivo C1.1: Gramatika, rezultati pismenog završnog

SEJ 3 - Nivo C1.1: Gramatika, rezultati II kolokvijuma

SEJ 3 - Nivo C1.1: Gramatika, drugi kolokvijum

SEJ 3 - Nivo C1.1: Gramatika, rezultati kolokvijuma

SEJ3 - Gramatika, kolokvijum