Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA TOMANOVIĆ2x1
4S+6P
CVIJETA BRAJIČIĆ2x1
1B+4S+7P