SAVREMENI ENGLESKI JEZI 6- NIVO C2.2


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Student je u stanju da primijeni znanje iz gramatike u pogledu razvijanja receptivnih jezičkih vještina (slušanje-neverbalno i verbalno i čitanje) i produktivnih jezičkih vještina (govor i pisanje) kroz upotrebu složenih gramatičkih struktura u engleskom jeziku. 2. Student ima aktivan vokabular i razumijevanje složenih gramatičkih struktura i organizacije teksta. 3. Student je u stanju da napiše ilustrativni, raspravljački i komparativni esej na zadatu temu. Student je u stanju da diskutuje o širokom spektru tema, koristeći adekvatan i složen tematski vokabular.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA ĐURČEVIĆ4x2
4B+5S+15P
NATAŠA KOSTIĆ2x1
4B+5S+15P
NATAŠA KOSTIĆ