SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 5-NIVO C2.1


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Sudent je u stanju da primijeni znanje iz gramatike u pogledu razvijanja receptivnih jezičkih vještina (slušanje-neverbalno i verbalno i čitanje) i produktivnih jezičkih vještina (govor i pisanje) kroz upotrebu složenih gramatičkih struktura u engleskom jeziku 2. Student ima aktivan vokabular i razumijevanje složenih gramatičkih struktura i organizacije teksta. 3. Student je u stanju da napiše ilustrativni, raspravljački i komparativni esej na zadatu temu. Student je u stanju da diskutuje o širokom spektru tema, koristeći adekvatan i složen tematski vokabular.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA ĐURČEVIĆ4x1
12B+20S+25P
NATAŠA KOSTIĆ2x1
12B+20S+25P
NATAŠA KOSTIĆ