Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA MRDAK2x1
3B+7S+4P
MARIJA MIJUŠKOVIĆ2x1
3B+7S+4P
2x1
3B+7S+4P