SAVREMENI ENGLESKI JEZIK I-NIVO B2.1


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije suštinu i uoči specifične informacije u izlaganju, razgovoru, najavi, vijestima, uputstvima i sl. na standardnom engleskom jeziku o poznatim temama u raznolikim kontekstima, te da prepozna stavove i raspoloženje govornika i okolnosti interakcije. 2. Ostvari komunikaciju - uz prihvatljiv izgovor i intonaciju - korišćenjem odgovarajućeg registra i pravilne leksike i gramatike na poznate teme. 3. Razumije temu, ton, jezički registar složenijeg pisanog teksta, uoči bitne činjenice u tekstu koji sadrži poznatu leksiku i gramatiku, te da prepozna implicirana značenja takvog jezičkog iskaza; objasni semanticka polja zadatog leksickog/jezickog korpusa parafraziranjem i navodjenjem sinonima i/ili antonima. 4. Rješava probleme leksičke prirode koji obuhvataju analizu upotrebe individualnih riječi u kontekstu, odgovarajućih kolokacija, fraza i idioma pri prevodjenju engleskih tekstova. 5. Pravilno strukturiše tekst paragrafa jasno povezujući ideje, koristeći odgovarajući : registar, jezičke/gramatičke strukture, vokabular, pravilnu interpunkciju i pravopis; identifikuje i objasni gramatičke pojedinosti iz oblasti imenica (broj, rod, padež), kongruencije (subjekat-glagol) i člana.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA BABIĆ2x2
79B+30P
MILENA MRDAK-MIĆOVIĆ2x1
79B+30P
OKSANA KANKARAŠ2x2
79B+30P

Termin predavanja, materijali i rezultati iz Gramatike 1

Pismene i usmene vježbe: martovski ispitni rok

Pismene i usmene vježbe: konačni rezultati

Pismene i usmene vježbe: rezultati diktata

Pismene i usmene vježbe: rezultati ispita

Diktat