METODIKA NASTAVE ENGLESKOG JEZIKA SA ŠKOL. RADOM


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Samostalno drži nastavu engleskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi. 2. Upotrebljava znanja iz metodike nastave engleskog jezika tokom realizacije časa u osnovnoj i srednjoj školi; 3. Pokazuje vještine individualnog rada, rada u paru, kao i u grupi (timski rad); 4. Planira nastavu iz engleskog jezika ( priprema godišnji, mjesečni i dnevni plan rada); 5. Priprema posebne vrste nastave (prema različitim kriterijumima); 6. Pripremi primjere koji će se koristiti u nastavnim metodama, tehnikama i strategijama učenja; 7. Modifikuje postojeće nastavne modele (metode, tehnike, strategije učenja i proučavanja), prilagođavajući ih novim uslovima u praksi (korišćenju power point prezentacije, debatama i diskusijama na času, služeći se pritom raznovrsnim materijalom za rad); 8. Vrednuje učenička dostignuća u četiri jezičke vještine ( slušanje, govorenje, čitanje i pisanje), i potspješuje znanje iz oblasti gramatike, vokabulara i izgovora; 9. Analizira nastavni program za engleski jezik u svim razredima osnovne i srednje škole samostalno i u kontekstu nastavnog plana; 10. Razvija kompetenciju planiranja nastave 21.vijeka koja jasno određuje uloge nastavnika i učenika, a koja odgovora međunarodnim standardima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA MIJUŠKOVIĆ

Nova objava - 18.02.2021 09:00

Metodika nastave engleskog jezika sa školskim radom, 20.05.2020.

Metodika nastave engleskog jezika sa skolskim radom, 13.05.2020.

Metodika nastave engleskog jezika sa skolskim radom, 06-05-2020