SAVREMENE TENDENCIJE U ENGLESKOJ KNJIŽEVNOSTI 1


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DIJANA MIRKOVIĆ2x1
19B
VANJA VUKIĆEVIĆ2x1
19B