SAVREMENE TENDENCIJE U ENGLESKOJ KNJIŽEVNOSTI 2


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DIJANA MIRKOVIĆ2x1
19B
MARIJA KRIVOKAPIĆ2x1
19B