METODIKA NASTAVE ENGLESKOG JEZIKA 2


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA MIJUŠKOVIĆ2x1
26B+7S+2P
4x1
26B+7S+2P