ITALIJANSKI JEZIK 3-LEKSIKOLOGIJA I


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
HAJDANA VUJANOVIĆ2x1
16B+3S+13P
RADMILA LAZAREVIĆ2x1
16B+3S+13P