OSNOVI METODIKE NASTAVE STRANIH JEZIKA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu student će biti osposobljen da: 1. Predstavi savremene stavove u politici stranih jezika; 2. Ilustruje metode u nastavi stranih jezika; 3. Opiše faktore u nastavi stranih jezika; 4. Razlikuje posebnosti osnovnih jezičkih veština; 5. Objasni vrijednosti jezičkih nivoa u savremenoj nastavi stranih jezika; 6. Uporedi strategije i tehnike u nastavi stranih jezika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA LUBURIĆ2x1
5S
2x1
5S

Nastava - 12. 10. 2020. (ZOOM)

Popravni završni ispit