ITAL. KNJIŽ. 1-ZNAČ. I TUMAČ. TEKSTA SA SEM. RADOM


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DESANKA JAUKOVIĆ2x1
11B
VESNA KILIBARDA2x1
11B