SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 7 - NIVO C1.1


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA LUBURIĆ2x1
11B
RADMILA LAZAREVIĆ2x1
11B