Semestar: 6
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 0+9+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Aktivno komunicira i iznosi argumentaciju na francuskom jeziku o društveno aktuelnim temama. 2. Pismeno prevodi kraće tekstove savremene esejistike/književne i umjetničke kritike u oba smjera. 3. Vlada osnovama i terminologijom analize diskursa na francuskom jeziku. 4. Poznaje i tumači osnovne poteškoće u savladavanju francuske gramatike za govornike crnogorskog jezika. 5. Posjeduje osnovne informacije o francuskoj lingvističkoj politici (regulatorna tijela, protekcionizam, uticaj engleskog kao jezika globalne komunikacije, rodno senzitivni jezik).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JASMINA ANĐELIĆ

Nova objava - 20.06.2017 10:38 Rezultati diktata/leksičko-gramatičke obrade teksta

Rezultati: Diktat/leksičko-gramatička obrada teksta (1. jun 2017)