SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK 6-NIVOB1.1/B2.2


Semestar: 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student bi trebalo da: 1. Razumije aktuelne teme iz svakodnevnog života o kojima se govori, koje sluša u audio/video zapisima, čita u složenim tekstovima na standardnom francuskom jeziku 2. Vodi argumentovan razgovor i diskusiju 3. Analizira, aktivno koristi informacije sadržane u složenim tekstovima i kritički pristupa temi 4.Struktuira argumente u pisanoj formi koristeći složene rečenične strkture i adekvatan vokabular.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA STANKOVIĆ4x1
7B+5S+4P
ANDREA PERUNIČIĆ4x1
7B+4S+5P
DANIJELA LJEPAVIĆ2x1
7B+4S+5P
IVONA JOVANOVIĆ2x1
7B+5S+4P