SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK 3-NIVOA2.1/B2.1


Semestar: 3
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+8+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA LJEPAVIĆ4x1
9B+3S+9P
VESNA STANKOVIĆ2x1
9B+3S+9P
OLIVERA VUŠOVIĆ2x1
9B+3S+9P
ANDREA PERUNIČIĆ2x1
9B+3S+9P
JASMINA ANĐELIĆ2x1
9B+3S+9P

Prvo predavanje - SFJ 3