Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. Demonstrira vještinu čitanja i razumijevanja pisanog teksta na nivou B2.2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. 2. Demonstrira vještinu slušanja i razumijevanja dužeg govorenog teksta na nivou B2.2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. 3. Napiše kraće, jasne i razumljive forme pisanog teksta (formalna pisma, argumentativni eseji), poštujući pravila o strukturi teksta, na nivou B2.2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. 4. U govornom i pisanom jeziku pravilno upotrebljava gramatičke, sintaksičke i leksičke jedinice obuhvaćene planom za ovaj predmet shodno ciljnom nivou znanja engleskog jezika. 5. Tečno i neusiljeno iskaže svoje mišljenje o temama obuhvaćenim planom za ovaj predmet, te njima sličnim budućim situacijama, kroz prezentacije i debate. 6. Aktivno učestvuje u razgovoru sa izvornim govornikom engleskog jezika bez velikog napora, izražavajući se jasno i potpuno.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SPOMENKA NIKOLIĆ
SANJA ĆETKOVIĆ

Rezultati ispita iz Engleskog jezika 6

Kolokvijum iz Engleskog jezika 6

Rezultati ispita iz Engleskog jezika 6

Kolokvijum iz Engleskog jezika 6