Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATALIJA MILIKIĆ
MARIJA MUJOVIĆ2x1
1S

Ruski jezik 3-vježbe - 14.10.2020 19:59