SAVREMENI FRANCUSKI JEZ. 9 - NIVO C2.1


Semestar: 3
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA STANKOVIĆ2x1
9B
DANIJELA LJEPAVIĆ2x1
9B
JASMINA ANĐELIĆ2x1
9B