Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati nakon 2. septembarskog roka

Rezultati nakon 1. termina u dodatnom ispitnom roku (avgust-septembar)

Rezultati, SNJ 1, drugi ispitni rok 19/20

Rezultati, SNJ 1, prvi ispitni rok 19/20

Rezultati pismenog dijela ispita (1. ispitni rok)