Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZDRAVKO BABIĆ
MARIJA MUJOVIĆ
ZDRAVKO BABIĆ

Nova objava - 14.10.2020 19:53

Ruski jezik I (predavanja)

Ruski jezik 1 (predavanja)