ITALIJANSKI JEZIK III


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit, student ili studentkinja bi trebalo da bude u mogućnosti da objasni proces nastanka i razvoja književnosti na njemačkom jeziku i nabroji najznačajnije autore i djela na njemačkom ili latinskom jeziku od početaka pismenosti do kasnog srednjeg vijeka. Student zna da opiše poetološka i žanrovska obilježja njemačke književnosti datog perioda, kategorizuje djela rane njemačke književnosti, nastala od početaka pismenosti do kasnog srednjeg vijeka, po književnim razdobljima i žanrovima, kao i da samostalno koristi istorije književnosti i književne priručnike za informisanje o zadatoj temi.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
HAJDANA VUJANOVIĆ
CVIJETA BRAJIČIĆ