PEDAGOGIJA RANOG DJETINJSTVA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - opisuje i navodi primjere različitih teorijskih koncepcija djetinjstva; - obrazlaže specifičnosti istorijskog nasleđa u domenu etnopsiholoških modela djetinjstva - povezuje teorijske pristupe djetetu i djetinjstvu sa savremenom predškolskom praksom ; - kritički sagledava i obrazlaže savremena gledišta o djetinjstvu; -organizuje mala istraživanja u predškolskom kontekstu u svrhu unapređivanja prakse; - argumentuju savremene protivurječnosti djetinjstva

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA MAROJEVIĆ1x1
40B
TATJANA NOVOVIĆ3x1
40B