Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1.5+.5
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa, student će biti u mogućnosti da: -objasni fizičko-hemijske osobine koloidnih sistema i procese na graničnoj površini faza, -poznajući osnovne zakone adsorpcije grafički odredi konstante u odgovarajućim izotermama, -primijeni II i III zakon termodinamike na fizičko-hemijske procese , -objasni termodinamičke funkcije stanja kao što su: entropija, slobodna energija i slobodna entalpija u reverzibilnim i ireverzibilnim procesima, -analizira osobine beskonačno razblaženih rastvora, kao i ravnoteže jedno i višekomponentnih i višefaznih sistema, -izračuna konstante ravnoteže hemijskih reakcija u homogenim i heterogenim sistemima, -razlikuje metode i tehnike koje se primjenjuju u istraživanju kinetike i mehanizma hemijskih reakcija, -opiše osnovne mehanizme katalitičkih procesa, vrste katalizatora i njihove osobine, kao i primjenu različitih tipova katalizatora u tehnologiji i zaštiti životne sredine.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA BOŠKOVIĆ3x1
6B+8S+20P
JANA MIŠUROVIĆ1.5x1
6B+8S+20P
.5x1
6B+8S+20P
ČEDOMIR MILIĆ.5x1
6B+8S+20P

Konačna tabela - septembar 2023

Rezultati ispita - septembar I

Termin popravnog I kolokvijuma

Rezultati ispita septembar II

Rezultati ispita

Rezultati ispita - septembar I

XI predavanje i primjer zavrsnog ispita na MOODLE platformi

Nova objava - 13.04.2020 11:07

Nova objava - 06.04.2020 12:30

Nova objava - 30.03.2020 14:45

Nova objava - 23.03.2020 12:59

Nova objava - 17.03.2020 12:45