Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA II -   23.04.2020
  XI predavanje i primjer zavrsnog ispita na MOODLE platformi
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA II -   13.04.2020
  Nova objava - 13.04.2020 11:07
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA II -   06.04.2020
  Nova objava - 06.04.2020 12:30
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA II -   30.03.2020
  Nova objava - 30.03.2020 14:45
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA II -   23.03.2020
  Nova objava - 23.03.2020 12:59
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA II -   17.03.2020
  Nova objava - 17.03.2020 12:45