Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA II -   14.05.2021
  Rezultati II kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA II -   15.04.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA II -   05.04.2021
  Rezultati kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA II -   11.09.2020
  Rezultati ispita - septembarski rok
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA II -   08.07.2020
  Tabela sa poenima nakon popravnog završnog ispita
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA II -   15.06.2020
  Rezultati završnog ispita iz Fizičke hemije II
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA II -   11.06.2020
  Tabela sa poenima prije završnog ispita
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA II -   10.06.2020
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA II -   04.06.2020
  Rezultati kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA II -   26.05.2020
  Termini kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA II -   24.03.2020
  Pristup materijalu preko Moodle onlajn platforme