Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razlikuje, razumije i koristi terminologiju iz jezika struke na nivou C1.1, - razumije poruke popularno-stručnih tekstova iz oblasti hemijske tehnologije, kao i opštih tekstova, na engleskom jeziku, na nivou C1.1, - ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na nivou C1.1, - da integrišući osnovne jezičke i gramatičke strukture izrazi i obrazloži svoje ideje kroz različite govorne vještine, na nivou C1.1.“

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ČARAPIĆ2x1
1S+1P

Link za online predavanje - ponedjeljak, 12.10. u 10:45

Predavanje (ZOOM)