ZAŠTITA OKOLINE U PROCESNOJ INDUSTRIJI


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Objasni osnovne pojmove i veličine koje su pokazatelji uticaja hemijskog procesa na okolinu. 2. Razumije osnovne operacije iz kojih se emituju otpadni tokovi. 3. Procijeni uticaj zagađujućih materija na osnovne komponente životne sredine: vodu, vazduh i zemljište. 4. Izabere metode za obradu otpadnih tokova procesne industrije. 5. Predloži modifikaciju tehnološkog procesa u cilju zaštite životne sredine. 6. Primijeni određene mjere zaštite životne sredine od antropogenog zagađenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN RADONJIĆ2x1
1S
MILENA TADIĆ2x1
1S