Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Razlikuje i klasifikuje tipove nečistoća, 2. Detaljno poznaje pojam koeficijenta raspodjele i njegove vrijednosti u uslovima promjenljive brzine kristalizacije, 4. Vlada teoretskim osnovama i primjenom metoda hlorovanja i degazacije , kao i in-line degazirajućih sistema, 5. Poznaje teoretske osnove elektrolitičke rafinacije i mogućnosti primjene, 6. Primjenjuje kristalizacione metode prečišćavanje: Frakcionu kristalizaciju, Zonalno topljenje, Normalno očvršćavanje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRA VUKČEVIĆ