ELEMENTI DIFRAKCIJE X-ZRAKA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

: Nakon razmatranja i usvajanja teorije difrakcije X-zraka, studenti su upoznati sa eksperimentalnim metodama primjene difrakcije X-zraka u odredjivanju orijentacije monokristalne strukture,strukture polikristalnih agregata,kristalne strukture,mjerenju parametara rešetke,odredjivanju zaostalih napona i drugih mnogobrojnih znacajnih praticnih pitanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADA JAUKOVIĆ