ELEKT.MIK. I X-RAY MIKROANALIZA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: objasni funkciju djelova skening elektronskog mikroskopa (SEM-a) i skening transmisionog elektronskog mikroskopa (STEM-a); objasni stvaranje slike u skening elektronskoj mikroskopiji i njenu obradu; objasni dimenziona mjerenja koja se vrše pomoću SEM-a; opiše postupak pripreme uzoraka za ispitivanje; objasni generisanje X-zraka u uzorku; opiše specijalne mehanizme kontrasta; objasni EDS i WDS kvalitativnu analizu; prezentira kvantitativnu X-ray mikroanalizu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VANJA ASANOVIĆ