MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA


Semestar: 3, 4
ECTS: 17
Status: Obavezan
Fond: 5.5+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene dvosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Medicinska biohemija i hemija, student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: Oblast: MEDICINSKA BIOHEMIJA 1. Poznaje i zna da opiše molekularne, biohemijske i ćelijske mehanizme koji su važni u održavanju homeostaze organizma. 2. Sposoban da objasni patogenetske mehanizme različitih bolesti (genetske, razvojne, autoimune, metaboličke, degenerativne, traumatske, profesionalne). 3. Zna da prepozna moguće uzroke nastanka patoloških stanja na nivou različitih tkiva 4. Sposoban da odredi vrstu bolesničkog materijala za postavljanje dijagnoze bolesti. 5. Zna da pravilno interpretira biohemijski nalaz. 6. Sposoban da nalazi, razumije i navodi primarnu literaturu, koristeći se tehnologijom informacionog sistema. Oblast : HEMIJA 1. Poznaje strukturu materije, periodni sistem elemenata hemijsku vezu i strukturu molekula. 2. Primjenjuje usvojena znanja iz hemijske termodinamike, hemijske kinetike i elektrohemije. 3. Klasifikuje tipove i osobine neorganskih jedinjenja i i rješava oksido-redukcione reakcije. 4. Klasifikuje organska jedinjenja prema funkcionalnim grupama i razlikuje osnovne klase organskih jedinjenja. 5. Zna da predvidi, opiše i objasni fizička i hemijska svojstva i reaktivnost organskih jedinjenja na osnovu njihove strukture i prepozna transformacije funkcionalnih grupa u biološkim sistemima. 6. Zna da navede strukturne karakteristike, reaktivnost i osobine biomolekula (ugljeni hidrati, proteini, lipidi i nukleinske kiseline).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILANKA MARAŠ3x6
35B+24S+49P
DRAGANA ULIĆEVIĆ1.15x6
35B+24S+49P
MILANKA MARAŠ1x6
35B+24S+49P
NINA MUGOŠA.85x6
35B+24S+49P
NAJDANA GLIGOROVIĆ BARHANOVIĆ3x1
8B+2S+9P
LENKA RADULOVIĆ3x2
12B+7S+14P
MILOVAN ROGANOVIĆ3x3
15B+15S+26P
MILJAN BIGOVIĆ1.15x6
35B+24S+49P
LENKA RADULOVIĆ1x1
6B+3S+7P
NAJDANA GLIGOROVIĆ BARHANOVIĆ1x2
13B+7S+18P
MILOVAN ROGANOVIĆ1x3
15B+15S+26P
MIA STANKOVIĆ.85x6
35B+24S+49P
SNEŽANA PANTOVIĆ7x1
35B+24S+49P
VLATKO KASTRATOVIĆ1.45x1
35B+24S+49P
SNEŽANA PANTOVIĆ1.3x1
35B+24S+49P
MILICA KOSOVIĆ-PERUTOVIĆ1.25x1
35B+24S+49P