Milutin Mitrović


Milutin Mitrović
Šifra: 900748
Prezime i ime: Milutin Mitrović
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne9, 10GINEKOLOGIJA SA AKUŠERSTVOM (MEDICINA RADA 3)0 x 03 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor