OSNOVI ZDRAVSTVENE NJEGE II


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 4+12+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MITAR SAVELJIĆ4x6
51B+9P
GORDANA MAGDELINIĆ4x6
51B+9P
VALENTINA ŠĆEKIĆ4x6
51B+9P
DIVNA KEKUŠ4x1
51B+9P