Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će biti u stanju: Procijenti osnovne ljudske potrebe pojedinih grupa u zajednici. Aktivno učestvovati u utvrđivanju potreba za zdravstvenom njegom,planiranju zdravstvene njege,provođenju i evaluaciji zdravstvene njege. Primjeniti znanja i razumjevanja teorija zdravstvene njege u zajednici. Primjeniti sestrinsku dokumentaciju. Prepoznati i analizirati faktore sredine koji utjiču na život u zajednici

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija