FARMACEUTSKA HEMIJA II


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Procijeni osnovne fizičko-hemijske osobine farmakološki aktivnih molekula i njihov uticaj na ponašanje lijeka u organizmu; 2. Primijeni znanja o funkcionalnim grupama na procjenu odnosa strukture i aktivnosti lijekova; 3. Utvrdi osnovne mehanizme dejstva ljekova u okviru proučavanih grupa; 4. Procijeni hemijske interakcije ljekova; 5. Utvrdi najznačajnije interakcije lijek-ciljno mesto; 6. Procijeni hemijske aspekte transformacije lijekova u in vitro i in vivo uslovima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SEHIJA DIZDAREVIĆ3x1
7B+5S+3P
DRAGANA MARKOVIĆ3x2
16B+12S+4P
GORDANA VUKSANOVIĆ3x3
23B+18S+7P
BRANKA IVKOVIĆ3x1
23B+18S+7P