Jadranka Orović

Dr pharm Jadranka Orović

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

Jadranka Orović je rođena 17.01.1994. godine u Beranama, gdje je završila Osnovnu školu ,,Vuk Karadžićˮ kao dobitnik diplome ,,Luča Iˮ. U Beranama je završila i SMŠ ,, Dr Branko Zogovićˮ kao dobitnik diplome ,,Luča Iˮ i đak generacije. Godine 2012, upisala je Farmaceutski fakultet u Podgorici i na istom diplomirala sa temom ,,Biljni ljekovi i inflamatorna oboljenja koštanog sistemaˮ i sa prosječnom ocjenom A. Dobitnica je dvije Godišnje studentske nagrade Medicinskog fakulteta za ostvaren uspjeh tokom studija, kao i...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne4FARMACEUTSKA HEMIJA I0 x 00 x 0.5 x 3
MEDFARMACIJAOsnovne5FARMACEUTSKA HEMIJA II0 x 00 x 01.5 x 3
MEDFARMACIJAOsnovne6FARMACEUTSKA HEMIJA III0 x 00 x 01.5 x 3

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave