Jadranka Orović


Jadranka Orović
Šifra: 900558
Prezime i ime: Jadranka Orović
Titula: Dr pharm
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne9KLINIČKA FARMACIJA0 x 03 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije