Sehija Dizdarević


Sehija Dizdarević
Šifra: 900837
Prezime i ime: Sehija Dizdarević
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne2OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA0 x 02 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA (HEMIJA 64)0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA0 x 02 x 1.50 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne5FARMACEUTSKA HEMIJA II0 x 00 x 03 x 1
MEDFARMACIJAOsnovne6FARMACEUTSKA HEMIJA III0 x 00 x 03 x 2
MEDFARMACIJAOsnovne6MEDICINSKA BIOHEMIJA0 x 00 x 03 x 1
MEDFARMACIJAOsnovne6OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI0 x 0.1 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor