Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno realizovanih predispitnih i ispitnih obaveza student će moći da: 1) prepoznaje i objašnjava vezu između građe i funkcije biljnih ćelija/tkiva/organa, 2) definiše razlike između algi, gljiva i biljaka, 3) prepoznaje i objašnjava sličnosti i razlike između pojedinih grupa biljaka: mahovina, paprati, rastavića, golosjemenjača i skrivenosjemenjača, 4) definiše specifičnosti građe predstavnika različitih porodica biljaka, 5) upoređuje ljekovita svojstva različitih biljnih vrsta, 6) planira i izvodi terenska istraživanja koja uključuju sakupljanje ljekovitih biljaka, 7) priprema i adekvatno deponuje/čuva zbirku ljekovitih biljaka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANKA CAKOVIĆ3x2
14B+1S+12P
OLIVERA DELEVIĆ3x6
39B+1S+38P
MIJAT BOŽOVIĆ3x1
39B+1S+38P
3x4
25B+26P