Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

PETNAESTA laboratorijska vježba: Odabrane porodice i predstavnici - II dio (materijal)

09.05.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

ČETRNAESTA laboratorijska vježba: Odabrane porodice i predstavnici - I dio (materijal)

08.05.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

TRINAESTA laboratorijska vježba: Determinacija biljaka (materijal)

03.05.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

DVANAESTA laboratorijska vježba: Razlike između klasa skrivenosjemenjača i cvjetna formula (materijal)

27.04.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

JEDANAESTA laboratorijska vježba: Reproduktivni organi; tipovi cvasti i ploda (materijal)

20.04.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

DESETA laboratorijska vježba: Vegetativni organi i metamorfoze (materijal)

14.04.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

DEVETA laboratorijska vježba: Golosjemenjače (materijal)

07.04.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

OSMA laboratorijska vježba: Mahovine, rastavići i paprati (materijal)

31.03.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

ŠESTA laboratorijska vježba: Anatomska građa cvijeta (materijal)

24.03.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

SEDMA laboratorijska vježba: Alge, gljive i lišajevi (materijal)

24.03.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

PETA laboratorijska vježba: Sekundarna građa stabla; anatomska građa lista (materijal)

06.03.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

ČETVRTA laboratorijska vježba: Primarna građa stabla i korijena (materijal)

01.03.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

TREĆA laboratorijska vježba: Provodna tkiva (materijal)

21.02.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

DRUGA laboratorijska vježba: Meristemska tkiva (materijal)

15.02.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

PRVA laboratorijska vježba: Biljna ćelija, skrobna zrna (materijal)

07.02.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Dodatni materijal za praktičnu nastavu

07.02.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Model herbarskog lista

06.05.2019


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Dvanaesto predavanje - Skrivenosjemenjače: Euphorbiaceae-Orchidaceae

14.05.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Jedanaesto predavanje - Skrivenosjemenjače: Betulaceae-Loranthaceae

12.05.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Deseto predavanje - Mahovine, rastavići, paprati i golosjemenjače; Skrivenosjemenjače: Magnoliaceae-Papaveraceae

07.05.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Osma laboratorijska vježba - Glavočike; Tipovi cvasti i ploda (materijal)

07.05.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Deveto predavanje - Osnovi sistematike i nomenklature biljaka; Alge, gljive i lišajevi

23.04.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Osmo predavanje - Razmnožavanje, fiziologija i biotehnologija

02.04.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Sedmo predavanje - Reproduktivni organi biljke

26.03.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Peta laboratorijska vježba - Sekundarna građa stabla, anatomska građa lista (materijal)

16.03.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Peto predavanje - Vegetativni organi biljke

12.03.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Četvrta laboratorijska vježba - Primarna građa stabla i korijena, radijalni provodni snopić (materijal)

09.03.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Četvrto predavanje - Biljna tkiva

06.03.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Treća laboratorijska vježba - Provodna tkiva (materijal)

03.03.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Treće predavanje - Biljna tkiva

26.02.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Druga laboratorijska vježba - Meristemska tkiva (materijal)

24.02.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Drugo predavanje - Biljna ćelija i organizacija biljnog tijela

19.02.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Prva laboratorijska vježba - Biljna ćelija, skrobna zrna (materijal)

17.02.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Prvo predavanje - Silabus predmeta i uvod u botaniku

12.02.2018